LOB Groenewald

PSO in de eerste klas

Leerlingen uit KB01 zullen in plaats van de toetsweek PSO-activiteiten hebben. PSO staat voor Praktische Sector Oriëntatie waarbij de leerlingen naar bedrijven in verschillende sectoren gaan. Dit zodat ze kunnen zien en meemaken hoe dit werkveld eruit ziet en welk profiel het beste bij de leerling zou passen. Er wordt getracht de leerlingen een zo breed mogelijk scala aan werkvelden te laten zien, op deze manier kunnen ze een goed beeld krijgen bij wat wel of juist niet bij hen zou passen.
Dit is belangrijk om in leerjaar twee en drie een goede keuze te maken voor het profiel in de bovenbouw.