LOB Groenewald

Wat is de carrouselweek van Gilde?

 

Beroepsoriëntatie

 

Zuyderland Medisch Centrum biedt leerlingen van het Voortgezet Onderwijs (VMBO GT, HAVO en VWO) de mogelijkheid

om deel te nemen aan een carrouselweek als invulling van de beroepsoriënterende stage.

De doelstelling van deze carrouselweek is de leerlingen een goed beeld te geven van de verschillende afdelingen en beroepen

binnen onze instelling. Aspecten die in deze week aan bod komen zijn onder andere meelopen op een verpleegafdeling of

bij de poliklinieken, helpen in de keuken, rondleidingen bij de ondersteunende diensten en activiteiten in het skills lab.

 

Inschrijvingen lopen via de decaan van de betreffende onderwijsinstelling.

 

Afhankelijk van de inschrijvingen wordt bekeken of alle leerlingen geplaatst kunnen worden.